Forretningsbetingelser

Generelt

Følgende betingelser er gældende for deltagelse på alle aktiviteter udbudt af yab.dk, Smallesund 101, 3700 Rønne, CVR.nr. 41610212.

Aftaler om deltagelse på en af yab.dk’s aktiviteter og indgås mellem en privatperson (herefter deltager) og yab.dk.

Ved tilmelding af aktivitet skal medlemmet oplyse sit navn, telefonnummer og mailadresse.

Værdigenstande og tingskade

yab.dk anbefaler at værdifulde genstande ikke medbringes til vores hold aktiviteter. yab.dk bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingskade der sker til eller i forbindelse med aktiviteter udbudt af yab.dk.

Helbredstilstand og personskade

Alt deltagelse på yab.dk sker på eget ansvar. Deltagere er selv ansvarlige for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse på aktiviteter udført af yab.dk. Medlemmet er ansvarlig for at have forstået og modtaget nødvendig information for at udføre deltagelse korrekt og forsvarligt. yab.dk bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader. yab.dk bærer ikke ansvaret for ulykker, skader eller andre deltagers handlinger eller undladelse af handlinger. Deltager skal selv være dækket af egen ansvarsforsikring, for deltagelse på aktiviteter udbudt af yab.dk.

Binding og retur politik

Alle køb og bestillinger via yab.dk er bindende, og kan ikke returneres

Der er 24 timers fortrydelse, såfremt købet er sket ved en fejl.

Er ydelsen påbegyndt kan ydelsen ikke returneres, uanset om det er under 24 timer siden er købt.

Det er ikke muligt at bytte en ydelse ud med en anden, uanset om prisen er svarende til samme ydelse.

 

Aflysninger

Bestilling af en ydelse er bindende, men reservationen er først gældende når betaling og bekræftelse er modtaget hos køberen fra yab.dk. 

Alle ydelser kan på ethvert tidspunkt og på enhver baggrund blive aflyst. Efter enhver aflysning vil eventuelle indbetalinger blive refunderet. Der vil kun blive refunderet betaling svarende til den aflyste ydelse. 

I praksis betyder dette at såfremt man har købt et forløb på f.eks. 8 gange vil aflysning for en gang svare til 1/8 del af den samlede købssum. 

yab.dk refundere ikke udgifter som køberen har udover den direkte købssum af ydelsen.

Købers afbud til en behandling eller ydelse, vil ikke berettige til en refusion af det købte. 

 

Over booking

I sjældne tilfælde kan der være mange tilmeldinger på samme tid, og derfor kan der være flere bookinger på et hold eller en ydelse end der er plads til på holdet.

I disse tilfælde forbeholder yab.dk sig retten til at aflyse bookingen for en eller flere deltagere.

 

Bank og betaling

Betaling:

På alle vores hold og behandling kan der betales kontant, via mobilepay og via bank overførsel.

Bank:

Danskebank
reg.nr: 3409
Konto nr.:13081735